Kirjoita päiväkirjaa - Nice Room 10 syytä kirjoittaa päiväkirjaa

Kirjoitatko päiväkirjaa?

Päiväkirjan tai muun omaelämäkerrallisen tekstin kirjoittaminen lisää itsetuntemusta ja elämänhallintaa. Satunnaisetkin merkinnät selkeyttävät ajatuksia ja tuovat elämään järjestystä. Kokemusten, tunteiden ja ajatusten muokkaaminen sanoiksi auttaa meitä ymmärtämään rooliamme oman elämämme päähenkilönä. Emme ole lastu lainehilla; meillä on airot, joilla ohjata kulkua.
10 hyvää syytä kirjoittaa päiväkirjaa:
1. Selkeyttää ajatuksia

Ajatukset ovat usein sekavaa massaa, joka velloo mielessä omia aikojaan. Kirjoittaminen selkeyttää ajatuksia, koska se pakottaa muotoilemaan ne sanoiksi ja lauseiksi. Samalla joutuu miettimään, mitä oikeastaan ajatteleekaan asiasta, josta kirjoittaa, ja miksi ajattelee niin kuin ajattelee. Kun ajatukset pukee sanoiksi, niissä on myös helpompi havaita epäloogisuuksia, kaavamaisuuksia tai muita vinoumia, joiden tiedostaminen lisää itseymmärrystä.

Mielessä pyörivien ajatusten muovaaminen kirjoitukseksi pysäyttää tapahtumien kulun hetkeksi ja antaa tilaisuuden pysähtyä niiden äärelle. Asioita tulee pohdittua syvällisemmin kuin muuten tekisi.
2. Jäsentää elämää

Kirjoittaminen jäsentää joskus kaoottiselta tuntuvaa elämää ja auttaa näkemään selvemmin esimerkiksi asiayhteyksiä ja syy-seuraussuhteita. Kirjoittaminen asettaa tapahtumat järjestykseen ja tuntemukset yhteyksiinsä, jolloin ne ovat ymmärrettävässä muodossa ja niistä saa paremman otteen. Elämään tulee järjestystä.
3. Luo muistoihin järjestystä

Muisti on epäluotettava. Yksityiskohdat hämärtyvät, syyt ja seuraukset sekoittuvat ja osa asioista unohtuu kokonaan. Kun ohikiitävät hetket kirjoittaa muistiin, niistä jää jälki. Kirjoittaminenkaan ei talleta tapahtumia objektiivisesti ja luotettavasti, sillä kirjoittaja tulkitsee asioita omista lähtökohdistaan, mutta ainakin on jotain, mihin jälkeenpäin palata.

Kun omia merkintöjään lukee jälkikäteen, voi löytää selityksiä nykyhetken ongelmiin. Voi palata tehtyihin päätöksiin ja niiden perusteluihin tai tarkistaa, mitä ajatteli ennen kuin jotain tapahtui. Mikä pelotti ja miksi, ja oliko pelkoon syytä? Miksi otin tai en ottanut ratkaisevaa askelta jonkin asian suhteen?
4. Muuttaa asiat konkreettisiksi

Kun asioista kirjoittaa, ne muuttuvat konkreettisiksi. Epämääräiset mielenliikkeet ja tuntemukset saavat näkyvän muodon. Silloin niitä pystyy käsittelemään ja analysoimaan: miksi tunnen tai toimin tietyssä tilanteessa tietyllä tavalla.

Kirjoittaminen auttaa myös näkemään omat tarpeet ja unelmat ja elämään niiden mukaisesti. Jos vain porskuttaa menemään pysähtymättä, voi olla, että elämä menee muiden ehdoilla ja omat toiveet jäävät tiedostamatta.
5. Antaa välimatkaa tunteisiin

Kirjoittaminen auttaa tunnistamaan ja erittelemään tunteita, koska ne on nimettävä, jotta niistä voi kirjoittaa. Kirjoittaminen myös ”ulkoistaa” tunteet, jolloin niitä voi tarkastella välimatkan päästä. Etäisyys auttaa erityisesti kipeiden tunteiden käsittelyssä, kuten surutyössä. Etäännyttämistä tehostaa, jos tunnekokemuksistaan kirjoittaa sinä- tai hän-muodossa, kuin ulkopuolisen silmin.
6. Parantaa terveyttä

Kun kirjoittaa ahdistavasta asiasta, se on pilkottava pieniin osiin – sanoiksi, lauseisiksi ja kappaleiksi – jolloin se tuntuu hallittavammalta. Kirjoittamista on jo pitkään käytetty mielenterveystyössä, ja sen tiedetään auttavan esimerkiksi masennuksessa. Nykytiedon mukaan kirjoittaminen parantaa myös fyysistä terveyttä. Varsinkin vaikeista kokemuksista kirjoittamisen on todettu vaikuttavan suotuisasti terveyteen muun muassa lievittämällä elimistön stressireaktioita.
7. Tarjoaa pakopaikan

Päiväkirjan pariin voi paeta, kun haluaa olla yksin ajatustensa kanssa ja irtautua hetkeksi ulkomaailmasta. Päiväkirja edustaa kirjoittajansa omaa sisäistä, henkilökohtaista maailmaa, jossa ei tarvitse esittää mitään eikä vetää mitään roolia. Päiväkirjalleen voi olla teeskentelemättä juuri sellainen kuin sillä hetkellä tuntuu luontevalta. Päiväkirja ei loukkaannu eikä väitä vastaan, se ei järkyty mistään eikä tuomitse mitään.

Kirjoittaminen on turvallinen tapa käsitellä kaikenlaisia tunteita, ajatuksia ja haaveita. Päiväkirjalle voi purkaa tuntemuksiaan silloinkin, kun saatavilla ei ole ketään, jolle puhua niistä. Niinpä päiväkirjan pitäminen lievittää yksinäisyyttä.
8. Avaa uusia näkökulmia elämään

Päiväkirja koostuu irrallisista merkinnöistä. Katkonainen muoto antaa mahdollisuuden muuttaa näkökulmaa ja lähestymistapaa välillä radikaalistikin. Eri kirjoituskerroilla elämäänsä voi tarkastella eri suunnista ja hahmottaa sitä eri tavoilla. Elämästä ja omasta itsestä syntyy useita erilaisia versioita, jotka kaikki ovat ”totta”, ainakin kirjoitushetkellä.

Kun lukee omia merkintöjään jälkeenpäin, voi nähdä kuvaamissaan tunteissa ja tapahtumissa uudenlaisia merkityksiä. Oma elämä tai minuus voi saada uudenlaisen tulkinnan.
9. Antaa ryhtiä arkeen

Päiväkirjalla voi olla myös rituaalinen tehtävä. Kun kirjoittamisesta tulee säännöllinen tapa ja arkeen itsestään selvästi kuuluva toiminto, siitä tulee tärkeää itse kirjoittamistapahtuman takia, ei lopputuloksena syntyvän tekstin vuoksi. Kirjoittamishetki on itselle otettua aikaa, jolloin voi vetäytyä omiin oloihinsa. Se voi olla päivän tärkein hetki ja tuoda sisältöä arkeen.
10. Auttaa suunnittelemaan tulevaa

Lukemalla päiväkirjaansa näkee, mihin aiheisiin itsellä on tapana palata toistuvasti. Jälkikäteen näkee myös selvemmin, jos on taipuvainen ajattelemaan, tuntemaan tai toimimaan tietynlaisissa tilanteissa aina samalla tavalla, jolloin voi yrittää tietoisesti vaihtaa näkökulmaa ja reagointitapaa.

Omien motiivien ja reaktioiden tarkastelu auttaa erityisesti silloin, kun suunnittelee tulevaa. Tiedostamalla oman ajattelunsa taustat ja käyttäytymisensä syyt voi tehdä parempia päätöksiä ja kenties välttää toistamasta aiemmin tehtyjä virheitä.

Lähteitä ja lisälukemista:

Takaisin minä-sivulle.

(c)2018, Kaikki oikeudet pidätetään